Bieszczady logo
Kliknij + i pole膰 Bieszczady.net.pl ;)


Bieszczady noclegi
STRONA G艁脫WNA | NOCLEGI | MIEJSCOWO艢CI | ARTYKU艁Y | GALERIA | PRYWATNO艢膯 | KONTAKT
R                E                K                L                A                M                A
BIESZCZADY NOCLEGI


Noclegi Bieszczady
Domki Bieszczady
Agroturystyka
Chaty Bieszczady
Pensjonaty Bieszczady
Hotele Bieszczady
Pokoje Bieszczady
O艣rodki wypoczynkowe
Schroniska Bieszczady
Pola namiotowe
Restauracje Bieszczady

WST臉P

Wszystkie artyku艂y
Historia Bieszczad贸w
艢wi膮tynie i cmentarze
呕ydzi i kirkuty
Flora Bieszczad贸w
Fauna Bieszczad贸w
Ciekawe miejsca i obiekty
Trasy, szlaki i 艣cie偶ki
Informacje praktyczne
Zima w Bieszczadach
Bieszczady Wschodnie
GALERIA ZDJ臉膯

Galerie bieszczadzkie

Krajobrazy bieszczadzkie
Miejsca w Bieszczadach
Miejscowo艣ci
Bieszczadzka przyroda
Stare galerie

NOCLEGI BIESZCZADY
Noclegi Cisna
Noclegi Pola艅czyk
Noclegi Solina
Noclegi Ustrzyki G贸rne
Noclegi Wetlina
Noclegi Wo艂kowyja

ROZK艁AD JAZDY

Baligr贸d
Lesko - dworzec
Sanok - dworzec
Ustrzyki D. - dworzec
Wo艂osate
Zag贸rz - dworzec

Wi臋cej Miejscowo艣ciINFORMATOR
Podr臋czne informacje
Bieszczady Grupa GOPR
BdPN
艢wi膮tynie - nabo偶e艅stwa
Przewodnicy
Ciekawe strony

MAPY ONLINE

Mapy wsp贸艂czesne

Bieszczady Wysokie 1:40
Okolice Baligrodu 1:25
Jezioro Soli艅skie 1:25
G. Sanocko-Turcza艅skie
Pog贸rze Przemyskie 1:75
Bieszczady Wschodnie

Mapy historyczne

Bieszczady Zachodnie
Pikuj - mapa 1937 1:100
Ruskie - 1:75
Turka - 1:75
Wielki Berezny - 1:75
Ni偶ny Warecki - 1:75
Tuchla - 1:75
U偶gorod - 1:75
Seredne - 1:75
Svaliava - 1:75
Volove (Mi偶hirja) - 1:75
Porohy - 1:75

TURYSTYKA

Opisy miejscowo艣ci
Szlaki turystyczne
艢cie偶ki przyrodnicze
Trasy samochodowe
Szlakiem ikon ok Sanoka
Ciekawe miejsca
Ekomuzeum Ho艂e
M艂yny i tartaki wodne
Muzeum Przyrodnicze
Skansen w Sanoku
Sine Wiry
艁opienka
Jezioro Soli艅skie
Po艂onina Wetli艅ska
Wi臋cej
Cerkwie i ko艣cio艂y
Bieszczadzka Kolejka
Bukovske Vrchy
Mapy i literatura
Reporta偶e i wyprawy

OFERTY TURYSTYCZNE

Galerie i muzea
Konie w Bieszczadach
Narty w Bieszczadach
Przewodnicy
Produkt lokalny
Inne oferty
Nieruchomo艣ci
Karpaty ukrai艅skie

KSI臉GARNIA


Ksi臋garnia wyd. Ruthenus
Wyd. Bezdro偶a - Bieszczady
Wyd. Bezdro偶a - G贸ry
REKLAMA
SERWIS

Kontakt

POLECAMY


Zapoznaj si臋 z zawarto艣ci膮 portalu bieszczady.net.pl i zobacz, jakie atrakcje mog膮 zaproponowa膰 Ci Bieszczady. Prezentujemy warte uwagi noclegi w niezwykle malowniczych bieszczadzkich miejscowo艣ciach, takich jak Pola艅czyk, Cisna czy Wetlina. Dysponujemy bogat膮 baz膮 sprawdzonych obiekt贸w noclegowych. Z nami 艂atwo znajdziesz domki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska i inne kwatery odpowiadaj膮ce Twoim wymaganiom.

Solina.info.pl

Ekomuzeum „Ho砮” w Dzwiniaczu Dolnym

TUNEL W PKOWIE BIESZCZADY
Co to jest Ekomuzeum
Ekomuzeum to sie rozproszonych w terenie obiekt體, kt髍e tworz "縴w" kolekcj, obrazuj眂 warto禼i przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszka馽體. Jego celem jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji i forom gospodarowania, charakterystycznego rzemios砤 czy sposobu 縴cia poprzez prezentacje, warsztaty, czy pokazy dla turyst體, organizowane przez mieszka馽體 regionu. Ekomuzeum to sie obiekt體, kt髍e dzi阫i wsp髄nej promocji, stanowi ca硂禼iowy produkt turystyczny.

Sk眃 nazwa „Ho砮” ???
Ho砮 – go砮, to stara nazwa lokalna terenu (jak: Powi秎e czy zienki) – miejsca, gdzie rozpoczyna si szlak Ekomuzeum.
Pierwsza, robocza nazwa wyst阷uj眂a w projekcie: ,,Z okruch體 tworzymy histori”, by砤 zbyt d硊ga jak na nazw szlaku.

Mapa szlaku po Ekomuzeum

mchawa

Wyst阷uj眂e na trasie atrakcje
mchawa

Rezerwat cis體 ,,Cisy w Serednicy” - D紈iniacz Dolny
ie縦a Edukacyjno przyrodnicza - D紈iniacz Dolny
Pomnik przyrody 200 letnia lipa - D紈iniacz Dolny
Festyn „i阾o chleba” - D紈iniacz Dolny
Cerkwisko i cmentarz greckokatolicki - D紈iniacz Dolny
Fortyfikacje ziemne z XVII wieku - D紈iniacz Dolny
Pami眛kowe s硊py graniczne – PRL i ZSRR D紈iniacz Dolny
Kapliczka przydro縩a z pocz眛ku XX wieku dyna
Cerkiew obecnie ko禼i蟪 rzymsko katolicki z 1862 r. - dyna
Chy縜 bojkowska - dyna
Kopalnia ropy naftowej - dyna
Cerkiew obecnie ko禼i蟪 rzymsko katolicki z 1922 r. - Leszczowate

mchawa
Rezerwat ,,Cisy w Serednicy”
Cis pospolity (Taxsus baccata)
Rezerwat "Cisy w Serednicy" po硂縪ny jest na terenie wsi Wola Romanowa w gminie Ustrzyki Dolne. Utworzony zosta w 2002 r. a powierzchnia rezerwatu wynosi 14,48 ha i w ca硂禼i po硂縪ny jest na obszarze Parku Krajobrazowego G髍 S硂nnych. Grunty le秐e, wchodz眂e w sk砤d rezerwatu, zarz眃zane s przez Nadle秐ictwo Brzegi Dolne. G丑wnym przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko cisa pospolitego w ilo禼i ponad 380 sztuk, w tym licznych form piennych. Jest to jedno z najbogatszych stanowisk cisa w Bieszczadach i s眘iednim Beskidzie Niskim. Najwi阫szy z nich osi眊n背 46 cm pier秐icy oraz 10 m wysoko禼i i liczy oko硂 200 lat.
Opr骳z cis體 w rezerwacie wyst阷uj tak縠 inne gatunki ro秎in obj阾e ochron 禼is潮 jak: bluszcz pospolity, gnie糿ik le秐y, lilia z硂tog丑w, omieg g髍ski, parzyd硂 le秐e, podkolan bia硑, pokrzyk wilcza-jagoda, wawrzynek wilcze 硑ko, wid砤k wroniec, zanokcica skalna, oraz gatunki obj阾e ochron cz甓ciow jak: goryczka troje禼iowa, kalina koralowa, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wynios硑, przytulia wonna.ie縦a Edukacyjno przyrodnicza D紈iniacz Dolny
mchawa
ie縦a dydaktyczno-przyrodnicza ,,Ostrym Dzia砮m do Rezerwatu cis體 – ,,Cisy w Serednicy” i sk砤da si z 7 przystank體;
1. Stanowisko storczyka – gatunku obj阾ego 禼is潮 ochron;
2. Stanowisko olchy kosej – gatunek pod 禼is潮 ochron i rzadki na tym terenie;
3. Punkt widokowy;
4. Stanowisko buczyny karpackiej;
5. Uprawa le秐a – faza juwenilna i m硂dnik;
6. Rezerwat cis體 ,,Cisy w Serednicy”;
7. Le秐a przystaPomnik przyrody (200 letnia lipa) D紈iniacz Dolny
Lipa drobnolistna /Talia cordata/
Maj眂a obw骴 356 cm, i ponad 16 metr體 wysoko禼i.
Uznana za pomnik przyrody Uchwa潮 Nr LIII/387/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2001 r.mchawa mchawa mchawa


mchawa

Festyn „i阾o chleba” D紈iniacz Dolny
Nawi眤uj眂 do tradycji, domowego wypieku chleba, gospodarz gospodarstwa agroturystycznego ,,U Flika” organizuje corocznie w miesi眂u sierpniu, jedyn tak imprez w wojew骴ztwie podkarpackim, gdzie w spos骲 tradycyjny, wed硊g dawnej receptury, na li禼iach chrzanu i kapusty, piecze si chleb w specjalnie zbudowanym do tego celu piecu, opalanym drewnem.


mchawa mchawa mchawa


mchawa
Cerkwisko i cmentarz greckokatolicki D紈iniacz Dolny

Miejsce po nieistniej眂ej, greckokatolickiej cerkwi filialnej, p.w. . Paraskewy. W maju 1946 roku po wysiedleniu mieszka馽體 wioski zabytkowa budowla pozosta砤 opuszczona. Po 1951 roku budowla zosta砤 rozebrana.

W roku 2001 grupa student體 z Akademii Sztuk Pi阫nych z Krakowa, przebywaj眂a na Plenerze malarskim w D紈niniaczu, narysowa砤 szkic cerkwi – odtworzony z pami阠i by硑ch mieszka馽體 D紈iniacza Dolnego.


mchawa mchawa


Fortyfikacje ziemne z XVII w. D紈iniacz Dolny
Po dworze Kmit體 zachowa硑 si tylko wa硑 obronne i resztki fosy z XVI wieku, oraz dziury w ziemi po piwnicach. Na miejscu rozpoznano narysy g丑wnej siedziby i 4 budynk體 gospodarczych. Obiekt posiada fortyfikacje ziemne w kszta砪ie czworoboku oraz z trzech stron fos. Od strony po硊dniowej fos zast眕i strumyk, tak縠 o nazwie D紈iniacz (przypuszczalnie umocnienia powsta硑 za czas體 Ossoli駍kich). Ca硂舵 zajmuje powierzchni 75 x 140 m.

mchawa mchawa mchawa


S硊py graniczne D紈iniacz Dolny
Na Konferencji Ja硉a駍kiej 4 - 11 lutego 1945 roku ustanowiono w tym miejscu granic pomi阣zy Polsk Rzeczpospolit Ludow a Zwi眤kiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dnia 12 maja 1946 roku wszystkich mieszka馽體 wsi D紈iniacz Dolny w liczbie oko硂 760 os骲 wysiedlono.

mchawa mchawa


Kapliczka przydro縩a dyna
Murowana kaplica wzniesiona na prze硂mie XIX - XX wieku, posadowiona na rzucie o秏ioboku. Zewn眛rz, w naro縩ikach p蟪kolumny z g丑wkami anio丑w na kapitelach. Dach kopulasty z latarni, pokryty blach.

mchawa mchawa


Cerkiew obecnie ko禼i蟪 rzymsko katolicki z 1862 r. dyna
Drewniana greckokatolicka cerkiew filialna, p.w. 秝. Micha砤 Archanio砤 zbudowana, w 1862 r. Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa z reliefem 秝. Antoniego. Dzwon ufundowano w 1981 roku.

mchawa mchawa


Chy縜 Bojkowska dyna
Chy縜 bojkowska, drewniana zagroda jednobudynkowa, p蟪tora- lub dwutraktowa. Pod jednym dachem mie禼i硑 si w niej pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie. Strych pe硁i rol stodo硑.

mchawa mchawa


Kopalnia ropy naftowej dyna
Siedziba kopalni dyna – Brzegi, znajduj si tutaj kiwony, kieraty i zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, oraz gazoliniarnia. Rop pozyskiwano tu ju od 1540 r. i stosowano m.in. w medycynie tradycyjnej. 瑀骴砤 podaj, 縠 kopalnia w dynie powsta砤 w 1860 r. W砤禼icielem jej by sir John Richard Eaton. W 1866 r. istnia硂 tu 18 studni, z tego 4 produkcyjne, i pozyskiwano po 1 i 1/2 garnca surowej ropy dziennie, kt髍 wywo縪no do rafinerii w Chyrowie.
W okresie mi阣zywojennym nast眕i砤 rozbudowa kopalni przez Firm Polmin. Eksploatacja trwa do czas體 obecnych.

mchawa mchawa mchawa


Cerkiew obecnie ko禼i蟪 rzymsko katolicki z 1922 r. Leszczowate
Cerkiew greckokatolicka p.w. 秝. Paraskewy z 1922 r. We wn阾rzu zachowa硑 si fragmenty ikonostasu z ko馽a XVIII wieku, ikony oraz carskie i diako駍kie wrota z I po硂wy XIX wieku. Wewn眛rz podziwia mo縩a oryginaln, zachowan w doskona硑m stanie polichromi z roku 1937. Obok budowli stoi drewniana szkieletowa dzwonnica z 1717 roku, z kt髍ej pobrzmiewa dzwon z XVI wieku.
W pobli縰 zabytku zachowa si gr骲 w砤禼iciela wsi z II po硂wy XIX wieku, Edmunda z Krainki Krai駍kiego, literata i weterana powstania listopadowego.
Przy drodze g丑wnej, na wprost cerkwi stoi Krzy Pa駍zczy糿iany

mchawa mchawa mchawa


.: „dofinansowano ze 秗odk體 Programu „Dzia砤j Lokalnie V” Polsko-Ameryka駍kiej Fundacji Wolno禼i realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz z Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla odowiska (utworzonego ze 秗odk體: (1) Gmin: Baligr骴, Czarna, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne; (2) Funduszu Partnerstwa w ramach programu „Grupy Partnerskie jako mechanizm finansowania inicjatyw obywatelskich na rzecz zr體nowa縪nego rozwoju” finansowanego ze 秗odk體 Fundacji im. Stefana Batorego i trust for Civil Society In Central and Estern Europe oraz (3) prywatnych sponsor體)”. :.


Wszystkie zdj臋cia na stronie "www.bieszczady.net.pl" oraz na stronach w domenie bieszczady.net.pl jak i witrynach administrowanych przez nasz serwis s膮 chronione s膮 prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do cel贸w komercyjnych, zamieszczanie na innych stronach internetowych, przedruk lub inne formy powielania, wymagaj膮 zgody redakcji. 漏 Bieszczadzki Serwis Internetowy 2001 - 2012. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 wypowiedzi zawartych w komentarzach i na forum. S膮 one prywatnymi komentarzami i opiniami u偶ytkownik贸w.

Serwis Bieszczady.net.pl u偶ywa plik贸w typu cookies do poprawnego dzia艂ania strony, w celach statystycznych, reklamowych, oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb u偶ytkownik贸w. Korzystanie z serwisu Bieszczady.net.pl, bez zmian ustawie艅 w u偶ywanej przez Pa艅stwa przegl膮darce internetowej oznacza zgod臋 na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pami臋ci Pa艅stwa urz膮dzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady aktualno艣ci POLECAMY
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy