Cerkiew w Łopience

Jedną z najczęściej odwiedzanych w Bieszczadach atrakcji turystycznych jest Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii w Łopience. Jest to punkt obowiązkowy każdej wycieczki oraz turystów indywidualnych przyjeżdżających w Bieszczady. Cerkiew położona jest w przepięknej dolinie, na terenach dawnej wsi Łopienka, która została wysiedlona po II wojnie światowej. Był to efekt „Akcji Wisła”. Opustoszałą wieś, która też dużo ucierpiała w czasie wojny zlikwidowano, a zabudowania rozebrano lub spalono.

Ocalała tu tylko zniszczona cerkiew św. Paraskewii, która potem była wykorzystywana przez pasterzy jako koszar dla owiec. Nie przysłużyło się to na pewno do polepszenia stanu obiektu, który z roku na rok popadał w większą ruinę. W końcu zabytkiem w Łopience zainteresował się Olgierd Łotoczko, historyk sztuki i studencki działacz turystyczny, który zapoczątkował ochronę i renowację cerkwi. Po jego śmierci świątynią zajął się Zbigniew Kaszuba oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które przywróciło ją do obecnego stanu.

Cerkiew w Łopience datowana jest na I połowę XVIII wieku, jest unikalną tego typu budowlą murowaną z nieobrobionego, „dzikiego” kamienia. Przez wieki była miejscem kultu i pielgrzymek do cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej. Co ciekawe ikona przetrwała zawieruchę wojenną i powojenną i można ją zobaczyć w kościele w Polańczyku. Natomiast w Łopience wisi jej wierna kopia. Łopienka słynęła też z dużych odpustów, które odbywały się tu co roku i gromadziły okoliczną ludność. Tradycję tą udało się wskrzesić ponownie w 2000r.

Obok cerkwi znajdziemy też ciekawą kaplicę grobową. Murowaną kaplicę datuje się na 1852 roku. Po wojnie była całkowicie zniszczona i odbudowana w latach 1993-95. Jako ciekawostkę można dodać, że trakcie odbudowy w krypcie pod kaplicą odnaleziono ciało odzianego w biały habit mężczyzny. Trzymał on w ręku drewniany kielich i był to prawdopodobnie ks. Andrzej Ławrowski, który zmarł w roku 1857 i był inicjatorem budowy cerkwi. Powyżej cerkwi znajduje się stary cmentarz, na którym do dziś zachowały się tylko dwa nagrobki. Namierzymy go po otaczających go 300 letnich lipach.

GPS: 49.26312, 22.36923

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...