RDLP w Krośnie: Lasy otwarte dla ludzi

Tysiące osób wzięło udział w imprezach zorganizowanych w ramach Dni otwartych w Lasach Państwowych od 1 do 3 czerwca na terenie całego kraju. Również w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń.
W piątek 1 czerwca po raz pierwszy obchodzono Święto Jodły. Na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” odbyły się prelekcje na temat tego gatunku drzewa, a uczestnicy wzięli również udział w plenerowym spotkaniu w Lesie Medialnym.

Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Rymanów rozpoczęli Dni otwarte od imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka” spotkały się kilkuosobowe delegacje 17 szkół podstawowych z terenu nadleśnictwa. Był pokaz filmu o rezerwacie „Źródliska Jasiołki”, występy dzieci, wręczenie nagród laureatom konkursów ekologicznych, a także przejażdżki zaprzęgiem konnym. Była też okazja do promowania zasad zachowania się w lesie, a laureaci konkursów, jako nagrody dodatkowe, otrzymali gadżety z logotypem kampanii „Świadomi zagrożenia”.

Nadleśnictwo Dynów zorganizowało zwiedzanie szkółki leśnej oraz zajęcia edukacyjne w zielonej klasie dla ponad 150 osób, głównie dzieci i młodzieży. W Dniu Dziecka Nadleśnictwo Strzyżów urządziło w swej sali edukacyjnej przegląd filmów przyrodniczo-leśnych oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej. W imprezie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej, a w kolejnych dniach na ścieżkach przyrodniczych nadleśnictwa goszczono wszystkich zainteresowanych ich zwiedzaniem.
W sobotę 2 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce leśnicy z Kołaczyc przygotowali: wystawę trofeów łowieckich, pokaz filmów i bajek przyrodniczych, prelekcje i pogadanki, konkurs plastyczny dla dzieci i ognisko.

Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Komańcza wraz z Nadleśnictwem Lesko i Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych zorganizowali zawody drwali w Rzepedzi. W zmaganiach wzięło udział 16 zawodników z terenu Bieszczadów, a zwyciężył Grzegorz Indyk z Baligrodu. Pięciu pierwszych w tej rywalizacji uzyskało prawo startu w mistrzostwach Polski drwali. Zawody były okazją do rodzinnych spotkań a w imprezach towarzyszących wzięło udział kilkaset osób. Byli też goście zza wschodniej granicy – Nadleśnictwo Krasiczyn już 31 maja podejmowało 18-osobową delegację leśników z Kijowa. Gości zapoznano ze specyfiką gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Pogórza, następnie zwiedzono park i zamek w Krasiczynie, po czym delegacja udała się do LKP Lasy Birczańskie, gdzie wzięła udział w Święcie Jodły. Ważny wydźwięk miały pokazowe zawody drwali z nadleśnictw Bircza, Krasiczyn i Jarosław, które były atrakcją Wielkiego Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego w Przemyślu dnia 3 czerwca. W ramach imprezy LKP Lasy Birczańskie i Nadleśnictwo Krasiczyn zorganizowały również wystawę przyrodniczą, a leśnicy udzielali wszelkich informacji o lesie i rozdawali materiały edukacyjne.

Głównym punktem Dni otwartych w Nadleśnictwie Jarosław była uroczystość wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Leśnym okiem” pod hasłem „Zaklęte w drewnie” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej w Izbie Edukacji Leśnej. Nagrodzone prace, których tematem były stare drewniane drzwi, schody, wiekowe chałupy i drewno na opał, wyłoniono spośród ponad stu zdjęć przesłanych na konkurs. Dni otwarte były okazją do zaprezentowania gościom obiektów edukacyjnych: Izby Edukacji Leśnej i ścieżki dydaktycznej „Od drzewa do drewna”. Nadleśnictwo podczas Dni Otwartych odwiedzili również leśnicy z Ukrainy, którzy z wielkim uznaniem odnieśli się do idei Dni otwartych.

Nadleśnictwo Lutowiska zorganizowało piknik dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z Lutowisk i Czarnej. W imprezie wzięło udział 250 dzieci i osób dorosłych. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem edukacji leśnej w szkołach za rok szkolny 2011/2012. Była okazja do przejścia po ścieżce edukacyjnej „Szkółki Leśne w Smolniku” i zapoznania się z pracą leśników.
Bogaty był program Dni w Nadleśnictwie Oleszyce; w piątek w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Oleszycach odbyła się multimedialna prezentacja działalności nadleśnictwa oraz projekcja filmów przyrodniczych i edukacyjnych. W sobotę przeprowadzono zajęcia w Leśnej Klasie pod tytułem „Co można spotkać w lesie” oraz prezentację technologii produkcji małych drzewek. Niedziela była dniem zajęć terenowych pod hasłem „Czytanie lasu”.

Również wiele działo się w Nadleśnictwie Tuszyma, gdzie zorganizowano lekcję wyjazdową w rezerwacie „Bagno Przecławskie” dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, spotkanie w szkole z dziećmi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, spotkanie z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w szkółce leśnej, gdzie były zorganizowane gry i zabawy, pieczenie kiełbaski. Kolejne pomysły leśników z Tuszymy to: spotkania z grupami niezorganizowanymi w terenie: „Rezerwatowa Hodowla Konika Polskiego”, szlakiem leśników, którzy „Ocalili Londyn” – tajemnice broni V-2, na ścieżce dydaktycznej „Niezwykła trasa – edukacja w naturze”, przy Grobie Dragona, w leśniczówce, w której potajemnie spotykali się żołnierze AK, na „Szlaku Jodły” w leśnictwie Goleszów. Wzięło w nich udział ok. 250 osób. W ramach Dni odbył się też 41. Rajd „Pąsowej Róży”.

Leśnicy z Nadleśnictwa Stuposiany dyżurowali przy pokazowej zagrodzie żubrów, przybliżając przyjezdnym ciekawostki z życia tych największych ssaków Europy. W ciągu trzech dni żubry odwiedziło ponad 650 osób.

– Dni otwarte w Lasach Państwowych pokazały, że nasza organizacja ma ogromny potencjał edukacyjny, rekreacyjny i turystyczny, pozwalający na przygotowanie bardzo zróżnicowanej oferty dla społeczeństwa. To dla nas również okazja do promowania właściwych zachowań w lesie i kampanii edukacyjnych, jak np. Kampania „Świadomi zagrożenia”, mająca na celu przeciwdziałanie pożarom leśnym – wylicza Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Lasy pozostają dostępne przez cały rok, ale dzięki Dniom otwartym wiele osób uczestniczących w różnego typu imprezach, miało okazję do bezpośredniego z nimi spotkania, zapoznania się z pracą leśników, drwali, poznania mieszkańców lasu. Wszyscy mogli się dowiedzieć, że lasów w Polsce przybywa – ta oczywista prawda wciąż nie jest powszechna w świadomości Polaków.

W ciągu trzech pierwszych dni czerwca na terenie lasów Podkarpacia odbyło się ponad 150 spotkań, zawodów, konkursów, wystaw i zabaw dla najmłodszych. Leśnicy z RDLP w Krośnie szacują, że w różnego typu imprezach w trakcie trwania Dni otwartych wzięło udział około 16,7 tys. osób.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia z zasobów nadleśnictw

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...