Selfie w Bieszczadach przy żółto-niebieskim słupku może trochę kosztować ;)

Czasami ich to kosztuje troszeczkę, a czasami – tylko dostają pouczenie 😉 9 lipca w rejonie masywu góry Rozsypaniec na Przełęczy Bukowskiej w Bieszczadach funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustrzyk Górnych ukarali turystę z Warszawy mandatem karnym za nielegalne przekroczenie granicy z Polski na Ukrainę i z powrotem. Podobnie zdarzenia ostatnio miały miejsce: 10 lipca, 5 i 6 czerwca w rejonie znaku granicznego nr 13, gdzie w pasie drogi granicznej przebiega szlak turystyczny od góry Wielka Rawka do Krzemieńca.

Tego typu przekroczenia granicy, zwane potocznie „zajściami”, mają charakter turystyczny i wynikają z ciekawości bieszczadzkich turystów co mogą zobaczyć po drugiej stronie granicy państwa.

Najczęściej, polegają one na pieszym przekroczeniu linii granicy w celu zrobienia sobie zdjęć po stronie ukraińskiej. Potem, lekkomyślni turyści tłumaczą się zazwyczaj, że nie wiedzieli iż przekraczają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, a mijane tablice ostrzegawcze nie traktowali całkiem poważnie.

W ubiegłym roku (2014) funkcjonariusze SG tylko z jednej, bieszczadzkiej placówki w Ustrzykach Górnych odnotowali 30 tego typu przypadków dokonanych przez 19 Polaków

Natomiast, od początku wakacji bieżącego roku (początek turystycznego sezonu w Bieszczadach), Straż Graniczna z Wetliny i Ustrzyk Górnych ujawniła już w sumie 15 tego typu „zajść” dokonanych przez 12 osób.

Sprawcy tego typu przekroczeń granicy są natychmiast zawracani na stronę polską, pouczani bądź karani grzywną w drodze mandatu karnego w kwocie do 500 zł (art. 49a§1 kodeksu wykroczeń).

Rozporządzenie Nr 16/09 Wojewody podkarpackiego z dnia 19.10.2009r. w sprawie wprowadzania zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej, wprowadza zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na terenie województwa podkarpackiego na granicy od znaku granicznego „Krzemieniec” do znaku granicznego nr 638, jednocześnie w odniesieniu do ruchu turystycznego nie dotyczy on odcinków granicy państwowej po których równolegle przebiegają szlaki turystyczne.

W odniesieniu do placówki SG w Ustrzykach Górnych ochraniającej odcinek granicy od znaku granicznego nr 15 do znaku granicznego nr 222, w/w Rozporządzenie Wojewody dopuszcza zorganizowany ruch pieszy z przewodnikiem na odcinku od znaku granicznego nr 164 (Rozsypaniec) do znaku granicznego nr 213 (g. Opołonek), pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Komendanta Placówki SG.

mjr Elżbieta Pikor

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...