„Studium Etnobotaniczne” już gotowe

Lada dzień przyjedzie z drukarni publikacja „Studium Etnobotaniczne”, będąca kolejnym elementem projektu „Traditional and wild”. Obok książki powstał także film opowiadający o roli ziół w tradycji Karpat.

Związki człowieka z dziko występującymi roślinami są bowiem odwieczne. Powszechna była kiedyś znajomość poszczególnych gatunków roślin. Stąd duża liczba nazw niektórych gatunków, np. dla mniszka lekarskiego udało się zebrać 45 nazw ludowych w różnych regionach. Ludzie przez wieki znali ich właściwości, potrafili je rozpoznawać i skutecznie wykorzystywać zarówno w lecznictwie, kuchni czy wyrobach codziennej użyteczności. Od stuleci dziko występujące rośliny były bowiem obecne w życiu człowieka i mocno zakorzenione w kulturze. Towarzyszyły mu w obrzędowości od narodzin aż do śmierci.

Dzisiaj niestety wiedza na ten temat idzie w zapomnienie, a zwyczaje nie są już tak bogato kultywowane. – Mamy nadzieję, że ta publikacja przybliży świat dziko występujących roślin, nie tylko od strony praktycznej, ale nieco innej – magicznej, związanej z tradycją, wierzeniami, czasami nawet przesądami – mówi Małgorzata Draganik, koordynator projektu ze Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.
W wielu regionach obecność dziko występujących roślin w bogatej obrzędowości jest widoczna przez cały rok, nie tylko religijnej. Często nie zwracamy na to uwagę, czasami wręcz o tym zapominamy. W publikacji zebrano wiedzę jaka przetrwała do dziś na ten temat w wybranych obszarach Europy Środkowej. – Wierzę, że jej lektura będzie ciekawą podróżą w świat roślin, że przypomni, albo uzmysłowi ich związek z człowiekiem, ich obecność w jego życiu, kulturze i tradycji – dodaje Małgorzata Draganik.

Bezpłatna publikacja „Studium Etnobotaniczne” przeznaczona jest wyłącznie dla bibliotek, punktów informacji turystycznej i placówek muzealnych. A dla wszystkich zainteresowanych już wkrótce będzie dostępna w postaci pliku pdf ze strony internetowej projektu www.traditionalandwild.eu/pl.

Dodatkowe informacje: Małgorzata Draganik, [email protected], tel. 17 603 064 981, www.traditionalandwild.eu/pl

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...