Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków

Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Partnerem w projekcie jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie. Główny cel projektu: Poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osób (w tym 22 kobiet) poprzez rozwój do 31.08. 2014 r. spółdzielczości socjalnej na terenie powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, z których co najmniej 36 ( w tym 19 kobiet) zostanie członkiem – założycielem spółdzielni socjalnych.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
 są bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 mieszkają na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego;
 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 nie są karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej;
 nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających udział w projekcie (osoby wpisane do EDG lub KRS).W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby długotrwale bezrobotne i zamieszkałe na wsi.

Zakres merytoryczny wsparcia:
 szkolenie „Ekonomia społeczna w praktyce” (24 h),
 wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej,
 szkolenie komputerowe (48 h),
 szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 h),
 szkolenie „Ekoturystyka – zrównoważony rozwój” (7 h),
 szkolenie „Menadżer ES” (32 h),
 doradztwo dla osób zakładających spółdzielnie socjalną,
 dotacje na założenie spółdzielni socjalnych do 20 tyś/os
 wsparcie pomostowe dla nowozakładanych spółdzielni socjalnych (finansowe i doradcze).

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach.

1. Czarna – Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej – 14.09.2012 r. godz. 11.30
2. Lesko – Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku – 17.09.2012 r. godz. 11.30
3. Sanok 1 – Sanocki Dom Kultury w Sanoku – 18.09.2012 r. godz. 11.30
4. Lutowiska – Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach – 19.09.2012 r. godz. 11.30
5. Cisna – Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej – 20.09.2012 r. godz. 11.30
6. Ustrzyki D. 1 – Hala widowiskowo-sportowa w Ustrzykach D. – 21.09.2012 r. godz. 11.30
7. Zagórz – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu – 24.09.2012 r. godz. 11.30
8. Olszanica – Dom Ludowy w Olszanicy – 25.09.2012 r. godz. 11.30
9. Besko – Dom Ludowy w Besku – 26.09.2012 r. godz. 11.30
10. Baligród – Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie – 27.09.2012 r. godz. 11.30
11. Bukowsko – Remiza OSP w Bukowsku – 28.09.2012 r. godz. 11.30
12. Ropienka – Świetlica wiejska w Ropience – 1.10.2012 r. godz. 11.30
13. Solina – Świetlica wiejska w Polańczyku – 2.10.2012 r. godz. 11.30
14. Komańcza – Rzepedzki Dom Kultury w Rzepedzi – 3.10.2012 r. godz. 11.30
15. Zarszyn – Remiza OSP (siedziba LGD) w Zarszynie – 4.10.2012 r. godz. 11.30
16. Tyrawa Wołoska – Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej – 5.10.2012 r. godz. 11.30
17. Sanok 2 – Sanocki Dom Kultury w Sanoku – 8.10.2012 r. godz. 11.30
18. Ustrzyki Dolne 2 – Hala widowiskowo-sportowa w Ustrzykach D. – 9.10.2012 r. godz. 11.30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. +48 13 4697297, kom. 601056939, fax. 13 4696290.

Fundacja Bieszczadzka

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...