Bieszczady logo
Kliknij + i poleć Bieszczady.net.pl ;)


Bieszczady noclegi
STRONA GŁÓWNA | NOCLEGI | MIEJSCOWOŚCI | ARTYKUŁY | GALERIA | FORUM | KONTAKT
R                E                K                L                A                M                A
BIESZCZADY NOCLEGI


Noclegi Bieszczady
Domki Bieszczady
Agroturystyka
Chaty Bieszczady
Pensjonaty Bieszczady
Hotele Bieszczady
Pokoje Bieszczady
Ośrodki wypoczynkowe
Schroniska Bieszczady
Pola namiotowe
Restauracje Bieszczady

WSTĘP

Wszystkie artykuły
Historia Bieszczadów
Świątynie i cmentarze
Żydzi i kirkuty
Flora Bieszczadów
Fauna Bieszczadów
Ciekawe miejsca i obiekty
Trasy, szlaki i ścieżki
Informacje praktyczne
Zima w Bieszczadach
Bieszczady Wschodnie
GALERIA ZDJĘĆ

Galerie bieszczadzkie

Krajobrazy bieszczadzkie
Miejsca w Bieszczadach
Miejscowości
Bieszczadzka przyroda
Stare galerie

NOCLEGI BIESZCZADY
Noclegi Cisna
Noclegi Polańczyk
Noclegi Solina
Noclegi Ustrzyki Górne
Noclegi Wetlina
Noclegi Wołkowyja

ROZKŁAD JAZDY

Baligród
Lesko - dworzec
Sanok - dworzec
Ustrzyki D. - dworzec
Wołosate
Zagórz - dworzec

Więcej MiejscowościINFORMATOR
Podręczne informacje
Bieszczady Grupa GOPR
BdPN
Świątynie - nabożeństwa
Przewodnicy
Ciekawe strony

MAPY ONLINE

Mapy współczesne

Bieszczady Wysokie 1:40
Okolice Baligrodu 1:25
Jezioro Solińskie 1:25
G. Sanocko-Turczańskie
Pogórze Przemyskie 1:75
Bieszczady Wschodnie

Mapy historyczne

Bieszczady Zachodnie
Pikuj - mapa 1937 1:100
Ruskie - 1:75
Turka - 1:75
Wielki Berezny - 1:75
Niżny Warecki - 1:75
Tuchla - 1:75
Użgorod - 1:75
Seredne - 1:75
Svaliava - 1:75
Volove (Miżhirja) - 1:75
Porohy - 1:75TURYSTYKA

Opisy miejscowości
Szlaki turystyczne
Ścieżki przyrodnicze
Trasy samochodowe
Szlakiem ikon ok Sanoka
Ciekawe miejsca
Ekomuzeum Hołe
Młyny i tartaki wodne
Muzeum Przyrodnicze
Skansen w Sanoku
Sine Wiry
Łopienka
Jezioro Solińskie
Połonina Wetlińska
Więcej
Cerkwie i kościoły
Bieszczadzka Kolejka
Bukovske Vrchy
Mapy i literatura
Reportaże i wyprawy

OFERTY TURYSTYCZNE

Galerie i muzea
Konie w Bieszczadach
Narty w Bieszczadach
Przewodnicy
Produkt lokalny
Inne oferty
Nieruchomości
Karpaty ukraińskie

KSIĘGARNIA


Księgarnia wyd. Ruthenus
Wyd. Bezdroża - Bieszczady
Wyd. Bezdroża - Góry
REKLAMA
SERWIS

Kontakt

POLECAMY


Zapoznaj się z zawartością portalu bieszczady.net.pl i zobacz, jakie atrakcje mogą zaproponować Ci Bieszczady. Prezentujemy warte uwagi noclegi w niezwykle malowniczych bieszczadzkich miejscowościach, takich jak Polańczyk, Cisna czy Wetlina. Dysponujemy bogatą bazą sprawdzonych obiektów noclegowych. Z nami łatwo znajdziesz domki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska i inne kwatery odpowiadające Twoim wymaganiom.

Solina.info.pl
R              E              K              L              A              M              A
CHREWT
NOCLEGI
CHREWT

Domki letniskowe

Domek Myśliwski
Wycinek mapy Bieszczady W. Krukar.
Wydawnictwo Ruthenus.
Chrewt noclegi Bieszczady
dzisiejszy jest miejscowością przy małej obwodnicy bieszczadzkiej, położoną nad malowniczą zatoką przy ujściu Potoku Czarnego do Jeziora Solińskiego w odl. 21 km od Leska.
Na uwagę turystów zasługują: liczna letnia baza noclegowa, czynne latem kąpielisko nad zalewem solińskim, platforma widokowa przy szosie z prywatną galerią rzeźbiarską i letnim barem, widokowe odkryte wzgórza nad zatoką dające rozległe panoramy na okolicę i wciśniętą w okoliczne wzgórza malowniczą zatokę „bieszczadzkiego morza”.

Najważniejsze epizody z przeszłości:
Nazwa wsi Chrewt kształtowała się w XV i XVI w. Wieś zmieniała wówczas nazwę z Cherebuth (1436) na Chrewth (1441), Chrewuth, Chrewoth, Chrewyth (1473), Chrewt (1489), Creuth (1508), Kreuth (1515).
Jez. Solińskie w Chrewcie.
foto. I. Jóźwik.
Caryńskie noclegi Bieszczady
1436 r. – przynosi najstarszą źródłową wzmiankę o miejscowości zwanej wówczas Cherebuth Była ona własnością szlachecką w sobieńskich dobrach Kmitów w historycznej ziemi sanockiej. Z akt sądowych dowiadujemy się, iż Jan Goligay ze Strzałkowa jako zastępca swojej żony Małgorzaty pozwał przed sąd kasztelana przemyskiego Mikołaja Kmitę z Wiśnicza za zajęcie gwałtem dóbr ojczystych Małgorzaty, przypadłych jej prawem bliższości po jej bracie rodzonym zm. Janie Kmicie i dzieciach tegoż z Bachórza: tj. zamek Sobień z wsiami i wolami doń należącymi: Solina, Rajskie, Chrewt i innymi.
1441 r. – nastąpił podział dóbr między Małgorzatą (żoną Przedpełka Mościca z Wielkiego Koźmina), a jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza, kasztelanem przemyskim, na mocy którego Małgorzata odstąpiła stryjowi Mikołajowi i jego synom zamek Sobień z wsiami do zamku należącymi: Solina, Rajskie, Chrewt i inne.
1457 r. – Stanisław, Mikołaj i Jan, bracia niedzielni z Wiśnicza i synowie Mikołaja z Sobienia pozwali kasztelana lwowskiego Jana Kmitę z Wiśnicza o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych im sorte vulgariter loszem: zamku Sobień i wsi Rajskie, Chrewt, Jankowce i inne.
1482 r. – przed sądem leńskim dóbr Kmitów w Lesku w obecności zarządcy, krajnika i 7 kniaziów Jaromir z Chrewtu przekazał połowę swego kniaźstwa w Chrewcie dzieciom swego syna Szemuczka, a połowę panu Janowi Kmicie Sobieńskiemu. Była więc tutaj wcześniej siedziba kniazia wołoskiego.
1489 r. – kasztelan sanocki Stanisław Kmita zapisał swojej żonie Katarzynie, córce Jana Amora z Tarnowa 6000 zł węgierskich na połowie swych dóbr: zamku Sobień i wsi do niego należących: Solina, Chrewt, Polana i inne.
1508 r. – sołtys Iwan z Chrewtu płacił podatek 9 groszy ze swego sołectwa.
1515 r. – Chrewt należał do dóbr Leskich Kmity Sobieńskiego.
1526 r. – we wsi uprawiano 5 ½ łana ziemi.
1529 r. – miejscowość przeszła na własność Piotra Kmity, kasztelana wojnickiego i marszałka wielkiego koronnego oraz jego brata rodzonego Stanisława Kmity.
1530 r. – nadal uprawiano 5 ½ łana ziemi, a we wsi był młyn opustoszały. Sołtys płacił podatek 12 groszy ze swego łanu.
1536 r. – we wsi prawa wołoskiego Chrewt uprawiano 5 ½ areału ziemi uprawianej przez osadników wołoskich, były dworzyszcza wołoskie, sołtys i czynny młyn.
1589 r. – przynosi wzmiankę o popie. Prawdopodobnie była też już cerkiew.
1663 r. – rejestr podatkowy (Trzecieski) podaje, że Chrewt wraz Wydrnem, Olchowcem, Paniszczewem, Tworylnem, Wetliną i Krywem był własnością Boguskich. Informację tę potwierdza kolejny rejestr podatkowy ziemi sanockiej z 1774 r. (J. Półćwiartek).
1672 r. – po najeździe Tatarów we wsi należącej wówczas do Boguskich ocalały tylko 3 domy (w Wydrnem 1), jej zabudowania ordyńcy spalili, a mieszkańców uprowadzili w jasyr.
1708 r. – powstała drewniana trójdzielna zrębowa cerkiew p.w. Św. Paraskiewy, o dachach piramidalnych w czystym stylu bojkowskim, remontowana w 1899 r. Niektórzy autorzy jako datę jej budowy podają rok 1670. Świątynia ta nad przedsionkiem „na piętrze” miała tzw. górną kaplicę (podobną do cerkwi z Grąziowej znajdującej się w skansenie w Sanoku). Dziś Muzeum Historyczne w Sanoku posiada w swoich zbiorach XVI-wieczne ikony z Chrewtu, zaś MBL w Sanoku – jedną z nich.
XIX w. – właścicielem wsi był hr. Ksawery Konarski, który uczestniczył w powstaniu listopadowym i w Wiośnie Ludów. Jego klacz z czasów powstania listopadowego jako „zasłużona dla Ojczyzny” w ogóle nie była używana do prac polowych i przeżyła 35 lat. W czasie powstania styczniowego ze względu na podeszły wiek przechowywał we dworze rannych powstańców i stworzył im warunki do rekowalescencji. Jednym z jego gości był generał Antoni Jeziorański. Zmarł w 1866 r. w chrewcie i został pochowany w rodzinnej kaplicy na cmentarzu przycerkiewnym.
`Aleksandra z hr. Krasickich hr. Konarska była córką hrabiego Krasickiego z Leska i jego żony Henryki z hr. Męcińskich. Była gorącą patriotką i uczestniczyła w organizowaniu pomocy dla powstania styczniowego. Jej siostra Jadwiga z hr. Krasickich hr.Weissenwolfowa mieszkająca w Wiedniu miała poważne wpływy na dworze cesarskim, które wykorzystywała dla zapewnienia pomocy ukrywającym się w Bieszczadach powstańcom. Dzięki temu dwór w Chrewcie był dla powstańców zawsze gościnny i otwarty, a policja austriacka nie interesowała się nim zbytnio. Gdy zmarła w 1875 r. jej synowie podzielili się majątkiem.
XIX w. – ok. poł. XIX stulecia otwarto tutaj urząd pocztowy, który uzupełnił sieć istniejących wcześniej placówek w tej okolicy tj. w Solinie, Ustrzykach Dolnych i w Lutowiskach. Niestety w 1880 r. został zamknięty z powodu utonięcia poczmistrza w Sanie.
XIX w. – pod koniec stulecia we wsi był folwark zwany Za Sanem położony na lewym brzegu Sanu za brodem przy drodze do Horodka, którego właścicielem był Henryk Konarski, a po I wojnie światowej Henryk Wężyk-Rudzki. We wsi były też 3 karczmy: jedna na jej wschodnim krańcu przy wyjeździe do Polany, druga na lewym brzegu Sanu przy drodze wiodącej przez bród do Horodka, a trzecia 300 m za folwarkiem na granicy Chrewtu i Horodka. Miejsca po 2 ostatnich wraz ze wspomnianym folwarkiem znajdują się dziś na dnie Jeziora Solińskiego.
1921 r. – według danych przeprowadzonego wówczas spisu powszechnego ludności we wsi było 88 budynków drewnianych, w których mieszkało 596 osób, w tym 87 podało narodowość polską, a 509 narodowość rusińską. Według wyznania mieszkało we wsi (bez Olchowca) 519 unitów, 21 łacinników i 56 osób wyznania mojżeszowego (prawdopodobnie Żydów prowadzących karczmy i sklepy). Wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Polanie i jednocześnie była siedzibą parafii unickiej (greckokatolickiej) z własna cerkwią z 1670 r. i plebanią parocha. We wsi były też dwa folwarki.
W okresie międzywojennym (1919 – 1939) u ujścia potoku Czarnego do Sanu pracował młyn wodny. Potokiem Czarnym spławiano drewno do Sanu i tartaku, którego właścicielem był Hagler.
1937 r. – wieś Chrewt liczyła 92 gospodarstwa, zaś przysiółek Leobrat – 11.
IX 1939 – VI 1941 r. – wieś znajdowała się pod okupacją sowiecką i dwór uległ grabieży.
VI 1941 r. – VIII 1944 r. – podczas okupacji niemieckiej zlikwidowano ludność żydowską.
1944 – 1951 r. – Chrewt znajdował się w granicach ZSRR, a do Polski wrócił zupełnie wyludniony. 1955 r. – została rozebrana drewniana trójdzielna cerkiew zrębowa z 1670 r. z dachami piramidalnymi wzniesiona w czystym stylu bojkowskim (po 3 piętrzące się dachy stożkowe), a miejsce to wraz z cmentarzem znajduje się dziś na dnie jeziora.
1967 r. – zabudowania wsi ostatecznie rozebrano przed zalaniem przez wody powstającego jeziora solińskiego.
1970 r. – wybudowano małą obwodnicę bieszczadzką łączącą niby cięciwą miejscowości wielkiej obwodnicy: Czarną (przez Polanę – Chrewt - Rajskie – Polańczyk) i Hoczew. Ta nowa trasa komunikacyjna przyczyniła się do rozwoju ruchu turystycznego i Chrewt zaczął zaludniać się przy brzegach Zalewu Solińskiego.
2004 r. – dziś miejscowość letniskowa Chrewt położona przy małej obwodnicy bieszczadzkiej stale się zaludnia i liczy już 18 stałych mieszkańców. W pierwotnym do niedawna krajobrazie powstają nadal kolejne obiekty noclegowe, domki letniskowe, punkty gastronomiczne, pamiątkarskie, przystań żeglarska, kąpielisko, wypożyczalnie sprzętu pływającego, pola biwakowe itp.

Literatura:
1. Adam Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, Część 1 (A – I), Do druku przygotowali Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni Gąsiorowski, Brzozów 1991, s. 69 – 70.
2. Józef Półćwiartek, Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej, Rocznik historyczno-Archiwalny 1994, Tom VII – VIII, s. 36, 33 – 42.
3. Stanisław Kryciński (red.), Nadsanie, Inwentaryzacja krajoznawcza gminy Czarna, Warszawa 1986, T. I , s. 27 – 30.
4. Maciej Augustyn, Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym, Bieszczad nr 6, Ustrzyki Dolne 1999, s. 145 – 146.
5. Józef Pawłusiewicz, Na dnie jeziora, LSW Warszawa 1981, s. 15, 78)
6. Andrzej Potocki, Wokół bieszczadzkich zalewów. Przewodnik z legendami, Krosno 2001, s. 143-4.
7. Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” (Wydanie dziesiąte aktualizowane), Pruszków 2004, s. 275.

Opracował: Stanisław Orłowski

Chrewt
google
©2008 Google

Rozkład jazdy autobusów w Chrewcie

Chrewt rozkład jazdy Bieszczady
Chrewt
Rozkład Jazdy
Dokąd
przez
godziny odjazdu
CZARNA
Wydrne k/Chrewtu
15:05 FW
LUBLIN
Polana, Ustrzyki Dolne, Kuźmina, Bircza, Przemyśl, Jarosław
08:38 Pw
SANOK
Bukowiec, Polańczyk, Solina, Lesko
08:50 W, 12:55 W
SOLINA
Bukowiec, Polańczyk
12:56 Pw
TARNOBRZEG
Solina, Sanok, Brzozów, Rzeszów, Kolbuszowa
14:10 PW
USTRZYKI DOLNE
Czarna, Równia, Ustjanowa, Kombinat
12:40 CW
USTRZYKI GÓRNE
Polana, Czarna, Lutowiska
09:38 PW, 11:33 W*, 17:03 W

LEGENDA

! - od 1 września 2005 nie kursuje na odcinku Komańcza - Jaśliska
* - połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje na przyjazd pociągu
^ - z Krosna odjazd ze stanowiska "RADTURU"
+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - kursuje w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej
A - nie kursuje w niedziele i święta
b - kursuje w dni nie będące dniami nauki szkolnej
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31.XII, 1.I, Wielką Sobotę i 2 dni Wielkanocy
E - nie kursuje w czasie letnich wakacji szkolnych
f - kursuje od 1 czerwca do 30 września
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
g - nie kursuje 24 grudnia
J - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
K - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
L - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy
l - nie kursuje w dni poświąteczneł - nie kursuje 2 stycznia
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę
N - nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy
O - kursuje codziennie
p - kursuje w piątki w dni nauki szkolnej
P - kurs pośpieszny
q - kursuje w piątki w dni robocze
Q - nie kursuje w Boże Ciało
S - kursuje w dni nauki szkolnej
t - nie kursuje 23, 24, 30, 31 grudnia, w Wielki Piątek i Sobotę
U - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy
V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
w - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
X - kursuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku
y - kursuje w soboty po dniu roboczym w ZPG
Y - nie kursuje 26 grudnia
Z - nie kursuje w soboty i dni świąteczne po dniu roboczym w ZPG
z - nie kursuje w Wielką Sobotę
Autorzy serwisu nie odpowiadają za rzetelność danych dostarczonych przez przewoźników, rozkłady staramy się na bieżąco aktualizować. Dokładne informacje o połączeniach można uzyskać w punktach informacyjnych Sanok: (013)464 39 16, Lesko: (013) 469 85 43, Ustrzyki Dln.: (013) 461 12 36.

Wszystkie zdjęcia na stronie "www.bieszczady.net.pl" oraz na stronach w domenie bieszczady.net.pl jak i witrynach administrowanych przez nasz serwis są chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do celów komercyjnych, zamieszczanie na innych stronach internetowych, przedruk lub inne formy powielania, wymagają zgody redakcji. © Bieszczadzki Serwis Internetowy 2001 - 2012. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i na forum. Są one prywatnymi komentarzami i opiniami użytkowników.

Serwis Bieszczady.net.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu Bieszczady.net.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady aktualności POLECAMY
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy