Bieszczady logo
Kliknij + i poleć Bieszczady.net.pl ;)


Bieszczady noclegi
STRONA GŁÓWNA | NOCLEGI | MIEJSCOWOŚCI | ARTYKUŁY | GALERIA | PRYWATNOŚĆ | KONTAKT
R                E                K                L                A                M                A
BIESZCZADY NOCLEGI


Noclegi Bieszczady
Domki Bieszczady
Agroturystyka
Chaty Bieszczady
Pensjonaty Bieszczady
Hotele Bieszczady
Pokoje Bieszczady
Ośrodki wypoczynkowe
Schroniska Bieszczady
Pola namiotowe
Restauracje Bieszczady

WSTĘP

Wszystkie artykuły
Historia Bieszczadów
Świątynie i cmentarze
Żydzi i kirkuty
Flora Bieszczadów
Fauna Bieszczadów
Ciekawe miejsca i obiekty
Trasy, szlaki i ścieżki
Informacje praktyczne
Zima w Bieszczadach
Bieszczady Wschodnie
GALERIA ZDJĘĆ

Galerie bieszczadzkie

Krajobrazy bieszczadzkie
Miejsca w Bieszczadach
Miejscowości
Bieszczadzka przyroda
Stare galerie

NOCLEGI BIESZCZADY
Noclegi Cisna
Noclegi Polańczyk
Noclegi Solina
Noclegi Ustrzyki Górne
Noclegi Wetlina
Noclegi Wołkowyja

ROZKŁAD JAZDY

Baligród
Lesko - dworzec
Sanok - dworzec
Ustrzyki D. - dworzec
Wołosate
Zagórz - dworzec

Więcej MiejscowościINFORMATOR
Podręczne informacje
Bieszczady Grupa GOPR
BdPN
Świątynie - nabożeństwa
Przewodnicy
Ciekawe strony

MAPY ONLINE

Mapy współczesne

Bieszczady Wysokie 1:40
Okolice Baligrodu 1:25
Jezioro Solińskie 1:25
G. Sanocko-Turczańskie
Pogórze Przemyskie 1:75
Bieszczady Wschodnie

Mapy historyczne

Bieszczady Zachodnie
Pikuj - mapa 1937 1:100
Ruskie - 1:75
Turka - 1:75
Wielki Berezny - 1:75
Niżny Warecki - 1:75
Tuchla - 1:75
Użgorod - 1:75
Seredne - 1:75
Svaliava - 1:75
Volove (Miżhirja) - 1:75
Porohy - 1:75

TURYSTYKA

Opisy miejscowości
Szlaki turystyczne
Ścieżki przyrodnicze
Trasy samochodowe
Szlakiem ikon ok Sanoka
Ciekawe miejsca
Ekomuzeum Hołe
Młyny i tartaki wodne
Muzeum Przyrodnicze
Skansen w Sanoku
Sine Wiry
Łopienka
Jezioro Solińskie
Połonina Wetlińska
Więcej
Cerkwie i kościoły
Bieszczadzka Kolejka
Bukovske Vrchy
Mapy i literatura
Reportaże i wyprawy

OFERTY TURYSTYCZNE

Galerie i muzea
Konie w Bieszczadach
Narty w Bieszczadach
Przewodnicy
Produkt lokalny
Inne oferty
Nieruchomości
Karpaty ukraińskie

KSIĘGARNIA


Księgarnia wyd. Ruthenus
Wyd. Bezdroża - Bieszczady
Wyd. Bezdroża - Góry
REKLAMA
SERWIS

Kontakt

POLECAMY


Zapoznaj się z zawartością portalu bieszczady.net.pl i zobacz, jakie atrakcje mogą zaproponować Ci Bieszczady. Prezentujemy warte uwagi noclegi w niezwykle malowniczych bieszczadzkich miejscowościach, takich jak Polańczyk, Cisna czy Wetlina. Dysponujemy bogatą bazą sprawdzonych obiektów noclegowych. Z nami łatwo znajdziesz domki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska i inne kwatery odpowiadające Twoim wymaganiom.

Solina.info.pl
R              E              K              L              A              M              A
HOCZEW
POLECAMY W
HOCZWI
Wycinek mapy Bieszczady W. Krukar.
Wydawnictwo Ruthenus.
Hoczew noclegi Bieszczady
Duża wieś (ok. 720 mieszk.) u ujścia Hoczewki do Sanu, przy rozwidleniu dróg z Leska do Baligrodu i Polańczyka, Liczne autobusy m.in. do Leska i Sanoka, Wetliny i Cisnej, Polańczyka, Bukowca. Poczta, bar, zajazd "Pod Gruszką" (2 km w stronę Leska, restauracja, noclegi), schronisko młodzieżowe (czynne VII-VIII). Wielu mieszkańców Hoczwi dojeżdża do zakładów pracy w Lesku i Sanoku. Na miejscu działa cegielnia. Najstarszym śladem ludzkiej obecności na terenie Hoczwi jest grodzisko z X-XI w. na wierzchołku zalesionego wzgórza w widłach Sanu i Hoczewki. Elipsowaty majdan o wymiarach 70 x 30 m otaczają pozostałości wału zbudowanego z gliny i drewna, dziś słabo czytelne. Położenie i wymiary obiektu wskazują na jego raczej strażniczą niż
Kościół w Górzance.
foto. I. Jóźwik.
Hoczew noclegi agroturystyka Bieszczady
mieszkalną funkcję. Pierwsza wzmianka o samej wsi Hoczew pochodzi z 1400 r. Należała ona wtedy do sędziego sanockiego Jaczka. Nazwa wsi ma bardzo starą metrykę, a jej pochodzenie jest niejasne, być może przedsłowiańskie. Przed 1427 r. Hoczew wraz z całym dorzeczem Hoczewki i fragmentem dorzecza górnej Solinki stała się własnością Matiasza ze Zboisk herbu Gozdawa.
W ogrodzie u Z. Pękalskiego.
foto. I. Jóźwik.
Hoczew noclegi agroturystyka Bieszczady
Był on synem węgierskiego rycerza Piotra, który wraz ze swym bratem Pawłem otrzymał w 1361 r. z rąk Kazimierza Wielkiego obszerne nadania w ziemi sanockiej. Syn Matiasza, Jan z Nowotańca, nosił przydomek Bal, zapewne od potężnej postury. Jego syn, Matiasz II z Nowotańca, używał już tego przydomku jako nazwiska rodowego. On to przeniósł siedzibę rodu z Nowotańca do Hoczwi, dając początek rodowi Balów z Hoczwi, w którego rękach wieś pozostała do II pół. XVII w. Balowie skolonizowali należące do nich ziemie w ciągu XV i pierwszej połowy XVI w. Spis podatkowy z 1552 r. wymienia ponad 30 wsi będących własnością Balów, wśród nich Wołkowyję, Terkę, Łopienkę, Cisną, Żubracze. Rodziny tego nazwiska żyją w Bieszczadach do dziś. Pierwszy kościół istniał w Hoczwi już w 1424 r. W 1510 r. Mikołaj Bal, podkomorzy sanocki, ufundował nowy kościół parafialny p.w. św. Anny. Była to druga po Lesku parafia rzymskokatolicka na omawianym terenie (następna powstała dopiero w II pół. XVII w. w Jasieniu). W pomroce dziejów giną początki zamku w Hoczwi należy przypuszczać, że już Matiasz II podjął po przeniesieniu się z Nowotańca budowę rezydencji. Natomiast pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1493 r. Był to niewielki murowany zamek rycerski, założony na planie prostokąta z dziedzińcem pośrodku. Matiasz III i Stanisław, synowie Mikołaja Bala, przeszli po śmierci ojca na kalwinizm. Gdy zmarł łaciński proboszcz Hoczwi, Hieronim Mikołajowski, zawładnęli majątkiem parafii i nie dopuścili do wprowadzenia się nowego proboszcza. W zajętym kościele urządzili zbór (istnieje również przekaz, iż bracia wybudowali nowy zbór protestancki na cmentarzu hoczewskim).
Od 1556 r. funkcję kaznodziei w zborze pełnił Tyburcy Boryszowski, wcześniej proboszcz łaciński w Rymanowie. Biskup przemyski Walenty Herburt wytoczył właścicielom Hoczwi proces o zagarnięcie mienia kościelnego. Zaocznym wyrokiem bracia zostali wyklęci, pozbawieni prawa patronatu nad kościołem i oddani w ręce władzy świeckiej celem ukarania; wyrok ten nie został jednak wykonany. Po śmierci Stanisława w 1563 r. Matiasz nadal krzewił kalwinizm, nie przebierając w metodach. Między innymi powypędzał działających w jego dobrach popów ruskich i pozabierał majątki cerkiewne.
Kościół w Hoczwi.
foto. I. Jóźwik.
Hoczew noclegi agroturystyka Bieszczady
Sprawa oparła się w końcu o samego króla Zygmunta Augusta, który nakazał Matiaszowi naprawić wyrządzone krzywdy i zabronił mu mieszać się do spraw wyznaniowych swoich poddanych greckiego obrządku. Matiasz III aż do śmierci w 1575 r. pozostał jednak gorliwym wyznawcą kalwinizmu i nie zwrócił hoczewskim katolikom ich majątku. Dopiero w 1667 r. Balowie powrócili do katolicyzmu. Balowie utracili Hoczew w pierwszej połowie XVII w., w wyniku małżeństwa Zofii Balówny z wojewodą podolskim Stanisławom Bełżeckim. W l pół. XVIII w. miejscowość była w rękach Urbańskich (właścicieli Lutowisk), a od 1740 r. należała do Fredrów, podobnie jak wiele innych dawnych wsi Balów, m.in. Cisną i Rabę. Ok. 1770 r. urodził się w Hoczwi Jacek Fredro, ojciec Aleksandra, komediopisarza. Jego sławnemu synowi zawdzięczamy opis: "W dolinie nad brzegiem rzeki płynącej do Sanu ujrzeliśmy szczątki niewielkiego zamku. Obok biały dworek i gospodarskie, dość porządne zabudowania. Dalej kościółek, karczma i chaty wzdłuż łęgu rozsypane. To była Hoczew".
W 1921 r. Hoczew liczyła 144 domy zamieszkałe przez 848 mieszkańców (470 grek., 319 rzym., 59 mojż.). W 1905 r. w Hoczwi wybudowano na miejscu starej, drewnianej cerkwi greckokatolickiej okazałą trójkopułową świątynię, która szczęśliwie przetrwała czasy wojen i wysiedleń, a rozebrana została ok. 1965 r. Do dziś pozostała sterta gruzu i wieniec starych lip. W sąsiedztwie zachowała się dawna murowana plebania unicka z XIX w., w której mieści się izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi (ok. tysiąca eksponatów) zgromadzonymi przez Zdzisława Pękalskiego, miejscowego nauczyciela, a zarazem malarza, rzeźbiarza i poetę. Na budynku plebani tablica poświęcona Januaremu Poźniakowi (1809-1883), innemu poecie urodzonemu w Hoczwi. W okresie powojennym zniszczono całkowicie zabudowania dworskie i wycięto rozległy park pamiętający czasy Balów i Fredrów. Ocalały jedynie resztki ruin zamku, dziś trudne do znalezienia. Jedynym zabytkiem przypominającym bogate dzieje Hoczwi jest murowany kościół parafialny p.w. św. Anny, ufundowany przez Fredrów i konsekrowany w 1745 r. przez biskupa przemyskiego Wacława Sierakowskiego. Jest to obiekt barokowy, o skromnej trójdzielnej fasadzie. We wnętrzu trzy ołtarze, ambona i chór pochodzące z czasów budowy świątyni. W ołtarzu głównym piękny obraz św. Anny Samotrzeć z końca XVII w., pochodzący zapewne z poprzedniego kościoła. Najstarszym zabytkiem jest piaskowcowa płyta nagrobna Matiasza III Bala zmarłego w 1576 r., z herbami: Gozdawą Balowi Półkozicem Jedlińskich. Kościół otoczony jest murem z parawanową dzwonnicą od wschodu i bramą od zachodu. W załamaniach muru dwie dziewiętnastowieczne kaplice grobowe, Rylskich i Balów, oraz dwie małe kapliczki wotywne. W sąsiedztwie kościoła murowana plebania z 2 pół. XVIII w. W północnej części wsi rozległy cmentarz katolicki obu obrządków, użytkowany zapewne od końca XVIII w. Jest na nim wiele starych nagrobków oraz kaplica grobowa rodziny Caparów z lat 1935-36. Przy rozwidleniu szosy na Cisną i Polańczyk murowany budynek dawnej karczmy (XIX w.). We wsi zachowało się kilka drewnianych chałup z wnęką (charakterystyczna cecha budownictwa pogórzańskiego). Za wsią, przy szosie do Baligrodu, pomnik przyrody: "Progi skalne na Hoczewce", przecinające rzekę na przestrzeni 250 m.

Tekst z przewodnika "Bieszczady" za zgodą O.W. REWASZ

więcej zdjęćHoczew noclegi Bieszczady

Hoczew
google
©2008 Google

Rozkład jazdy autobusów w Hoczwi

Hoczew rozkład jazdy Bieszczady
Hoczew
Rozkład Jazdy
Dokąd
przez
godziny odjazdu
BALIGRÓD
Nowosiółki
07:51 F, 12:36 FJ, 16:01 F, 20:26 FJ
BEREŹNICA WYŻNA
Średnia Wieś, Berezka
07:30 FJ, 08:10 FW, 10:35 F, 14:10 S, 16:10 F
BUKOWIEC
Bereźnica Wyżna, Terka
14:10 a
BUKOWIEC
Polańczyk
09:20 NYV, 11:10 aJ, 17:30 Fm, 17:30 CW
BUKOWIEC
Polańczyk, Górzanka
13:00 CJN
BUKOWIEC
Polańczyk, Terka, Polanki
14:10 S
CISNA
Baligród, Jabłonki
15:01 FJ, 19:07 Na
HOCZEW - szkoła
-
13:05 S
KROSNO
Lesko, Sanok, Zarszyn, Besko, Rymanów
07:00 N, 12:00 W, 19:30 JD, 19:30 W
LESKO
-
07:29 S, 07:30 F, 07:30 S, 07:35 S, 08:20 N, 08:30 S, 09:25 F, 11:15 F, 13:00 F, 13:24 aJ, 13:48 S, 13:55 S, 13:55 aJ, 14:50 S, 14:59 FJ, 15:05 S, 15:30 FJ, 15:30 CJN, 15:30 W, 16:20 S, 20:30 CJN, 21:04 aJ, 21:05 FW, 21:50 FW
LESKO
Dziurdziów, Hoczew
07:25 S, 14:40 S
MIELEC
Lesko, Sanok, Brzozów, Rzeszów, Kolbuszowa
08:50 PLł, 14:59 Pf
POLANKI
Polańczyk, Bukowiec, Terka
06:15 S
POLAŃCZYK
-
06:15 CJN, 06:35 S, 06:35 a, 07:35 F, 07:35 CJN, 07:35 CW, 11:10 S, 12:00 F, 15:25 S, 20:25 FW
RZESZÓW
Lesko, Sanok, Brzozów, Domaradz
06:14 F, 06:40 N, 06:59 F, 11:18 NYV
SANOK
Lesko
07:29 FJ, 08:34 F, 08:34 CW, 09:59 L, 10:45 FJ, 10:45 W, 11:04 W, 11:59 FJ, 11:59 CJN, 12:39 W, 13:24 S, 13:24 W, 14:59 CW, 14:59 CJN, 15:44 W, 17:04 JN, 17:04 W, 17:40 FJg, 17:40 CJgN, 17:40 W, 18:29 FW, 19:30 Fm, 19:30 CW, 21:50 CW
SANOK
Lesko, Załuż
05:55 S
ŚREDNIA WIEŚ
-
06:55 S, 12:55 S, 13:30 S, 14:25 S
TERKA
Polańczyk, Bukowiec
06:15 aJ
USTRZYKI GÓRNE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Wetlina
07:16 W, 11:16 W, 12:36 W, 14:11 W, 14:56 W, 16:46 W
WETLINA
Baligród, Jabłonki, Cisna
06:56 FJ, 08:16 FJ, 10:30 Pf, 14:11 JN, 15:16 JD, 16:46 JnN, 17:50 PnU
WETLINA
Baligród, Jabłonki, Cisna, Żubracze
11:16 JN
WOLA GÓRZAŃSKA
Polańczyk, Wołkowyja
06:15 W
WOŁOSATE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
06:31 W*, 08:51 W*
ZAWÓZ
Górzanka, Terka, Rajskie, Werlas
15:25 qJ
ZAWÓZ
Polańczyk, Bukowiec
08:50 CW*, 15:25 CJN, 15:25 W, 19:20 gN
ZAWÓZ
Polańczyk, Bukowiec, Werlas
13:00 FJ 13:00 W
ZAWÓZ
Polańczyk, Górzanka, Terka, Bukowiec
15:25 XJ
ZAWÓZ
Polańczyk, Terka, Bukowiec
08:40 F
ŻUBRACZE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Liszna
13:31 F

LEGENDA

! - od 1 września 2005 nie kursuje na odcinku Komańcza - Jaśliska
* - połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje na przyjazd pociągu
^ - z Krosna odjazd ze stanowiska "RADTURU"
+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - kursuje w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej
A - nie kursuje w niedziele i święta
b - kursuje w dni nie będące dniami nauki szkolnej
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31.XII, 1.I, Wielką Sobotę i 2 dni Wielkanocy
E - nie kursuje w czasie letnich wakacji szkolnych
f - kursuje od 1 czerwca do 30 września
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
g - nie kursuje 24 grudnia
J - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
K - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
L - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy
l - nie kursuje w dni poświąteczneł - nie kursuje 2 stycznia
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę
N - nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy
O - kursuje codziennie
p - kursuje w piątki w dni nauki szkolnej
P - kurs pośpieszny
q - kursuje w piątki w dni robocze
Q - nie kursuje w Boże Ciało
S - kursuje w dni nauki szkolnej
t - nie kursuje 23, 24, 30, 31 grudnia, w Wielki Piątek i Sobotę
U - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy
V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
w - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
X - kursuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku
y - kursuje w soboty po dniu roboczym w ZPG
Y - nie kursuje 26 grudnia
Z - nie kursuje w soboty i dni świąteczne po dniu roboczym w ZPG
z - nie kursuje w Wielką Sobotę
Autorzy serwisu nie odpowiadają za rzetelność danych dostarczonych przez przewoźników, rozkłady staramy się na bieżąco aktualizować. Dokładne informacje o połączeniach można uzyskać w punktach informacyjnych Sanok: (013)464 39 16, Lesko: (013) 469 85 43, Ustrzyki Dln.: (013) 461 12 36.

Wszystkie zdjęcia na stronie "www.bieszczady.net.pl" oraz na stronach w domenie bieszczady.net.pl jak i witrynach administrowanych przez nasz serwis są chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do celów komercyjnych, zamieszczanie na innych stronach internetowych, przedruk lub inne formy powielania, wymagają zgody redakcji. © Bieszczadzki Serwis Internetowy 2001 - 2012. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i na forum. Są one prywatnymi komentarzami i opiniami użytkowników.

Serwis Bieszczady.net.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu Bieszczady.net.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady aktualności POLECAMY
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy