Bieszczadzkie Lato z Książką

  1. Bieszczadzkie Lato z Książką to jedyna tego typu impreza w Polsce. Otwarty i skierowany do szerokiego grona osób festiwal literacki, tworzą ciekawe spotkania ze znanymi autorami, artystami – pisarzami, ilustratorami, projektantami, a także ludźmi książki i kultury – dziennikarzami, naukowcami, wydawcami. W sytuacji malejącego zainteresowania książką i literaturą organizacja tego typu imprez ma wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza gdy podejmowana jest w miejscu odległym od centrów kulturalnych. Dla wielu mieszkańców Leska, Przemyśla czy Sanoka „Bieszczadzkie lato z książką” jest jedyną okazją, by spotkać się ze znanymi polskimi twórcami.

W tegorocznej edycji festiwalu udział wezmą: prof. Jerzy Bralczyk, Janusz Głowacki, Krzysztof Łoszewski, Jerzy Iwaszkiewicz, Hanna Bakuła, Grzegorz Miecugow, Katarzyna Grochola, Jan Nowicki, Barbara Bursztynowicz, Wojciech Widłak,Barbara Kosmowska, a także znani polscy dziennikarze – Jerzy Kisielewski, Tadeusz Górny, Piotr Dobrołęcki.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo BOSZ we współpracy z władzami miast: Przemyśla, Sanoka i Leska.

Głównymi partnerami wydarzenia są: Hotel Arłamów i Warszawskie Targi Książki.Honorowy patronat nad tegoroczną edycją imprezy objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Mecenat sprawuje Instytut Książki.
Patroni medialni: TVP 2, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Program imprezy:

LESKO – 13.06.2014

10.00–15.00 Mini kiermasz książki naMałym Rynku
10.00 Spotkanie z WOJCIECHEM WIDŁAKIEM,autorem serii książek dla dzieci „Pan Kuleczka”(Bieszczadzki Dom Kultury)
10.00 O wzlotach i upadkach rodzimej elity z JERZYMIWASZKIEWICZEM rozmawia Jerzy Kisielewski(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)
11.30 O „smacznych słowach” z profesoremJERZYM BRALCZYKIEM rozmawia Jerzy Kisielewski(Bieszczadzki Dom Kultury)
12.45 Uroczyste otwarcie VIII BieszczadzkiegoLata z Książką (przy pomniku książki)
14.00 O teatrze, planie filmowym i zwyczajnymżyciu z aktorką BARBARĄ BURSZTYNOWICZrozmawia Piotr Dobrołęcki (Powiatowa i MiejskaBiblioteka Publiczna)
15.00 „Tak prawdziwie o życiu” z KATARZYN ĄGROCHOLĄ rozmawia Tadeusz Górny (Powiatowai Miejska Biblioteka Publiczna)
19.00 Koncert ALICJI MAJEWSKIEJ i WŁODZIMIERZAKORCZA (leski amfiteatr)

PRZEMYŚL – 14.06.2014

10.00–18.00 Kiermasz książki na RynkuStarego Miasta
10.00 Spotkanie z BARBARĄ KOSMOWSKĄi WOJCIECHEM WIDŁAKIEM – autorami książekdla dzieci (Piwnica Artystyczna Pod Niedźwiadkiem)
11.00 O teatrze, planie filmowym i zwyczajnymżyciu z aktorką BARBARĄ BURSZTYNOWICZrozmawia Piotr Dobrołęcki (Sala Narad UrzęduMiejskiego)
11.00 „Inny punkt widzenia” – z GRZEGORZEMMIECUGOWEM rozmawiają Marek Przybyliki Jerzy Iwaszkiewicz (Piwnica Artystyczna PodNiedźwiadkiem)
12.00 „Dzień targowy. Tak się kończył PRL” –o życiu w kraju w stanie upadku z MARKIEMPRZYBYLIKIEM rozmawia Jerzy Kisielewski(Piwnica Artystyczna Pod Niedźwiadkiem)
13.00 O „smacznych słowach” z profesoremJERZYM BRALCZYKIEM rozmawia Jerzy Kisielewski(Sala Narad Urzędu Miejskiego)
13.00 O swoich książkach rozmawiają HANNABAKUŁA i KRZYSZTOF ŁOSZEWSKI (PiwnicaArtystyczna Pod Niedźwiadkiem)
15.30 „Tak prawdziwie o życiu” – z KATARZYN ĄGROCHOLĄ rozmawia Tadeusz Górny (ZamekKazimierzowski)
15.30 O zmysłowej radości życia z JANEM NOWICKIMrozmawia Jerzy Kisielewski (ZamekKazimierzowski)
16.30 „Bardzo śmiesznie i bardzo strasznie”– o otaczającej rzeczywistości z JANUSZEMGŁOWACKIM rozmawia Jerzy Kisielewski (ZamekKazimierzowski)
19.00 Koncert OLENY LEONENKO „Podwórko –Świat” (sala widowiskowa Zamku Kazimierzowskiego;impreza biletowana).

SANOK – 15.06.2014

10.00–18.00 Kiermasz książki (Rynekw Sanoku)
11.00–17.00 Strefa zabaw dla dzieci nasanockim Rynku (pro wadze nie MDKw Sanoku)
10.00 O teatrze i życiu na planie filmowymz aktorką BARBARĄ BURSZTYNOWICZ rozmawiaPiotr Dobrołęcki (Muzeum Historyczne)
11.00 „Tak prawdziwie o życiu” – z KATARZYN ĄGROCHOLĄ rozmawia Tadeusz Górny (MuzeumHistoryczne)
12.00 „Dzień targowy. Tak się kończył PRL” –o życiu w kraju w stanie upadku z MARKIEMPRZYBYLIKIEM rozmawia Jerzy Kisielewski(Muzeum Historyczne)
12.00 Spotkanie z BARBARĄ KOSMOWSKĄi WOJCIECHEM WIDŁAKIEM – autorami książekdla dzieci (BWA)
13.00 O swoich książkach rozmawiają HANNABAKUŁA i KRZYSZTOF ŁOSZEWSKI (BWA)
13.00 „Bardzo śmiesznie i bardzo strasznie”– o otaczającej nas rzeczywistości z JANUSZEMGŁOWACKIM rozmawia Jerzy Kisielewski(Muzeum Historyczne)
14.00 O poezji z JANUSZEM SZUBEREM rozmawiaJerzy Kisielewski (Muzeum Historyczne)
15.00 O zmysłowej radości życia z JANEM NOWICKIMrozmawia Tadeusz Górny (BWA)
16.30 O „smacznych słowach” z profesoremJERZYM BRALCZYKIEM rozmawia Tadeusz Górny(Muzeum Historyczne)

BOSZ to założona w 1994 roku w Olszanicy oficyna wydawnicza specjalizująca się w edycji wielojęzycznych albumów o sztuce, dziedzictwie kulturowym i krajobrazie, których znakiem rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska.Dotychczasowy dorobek Wydawnictwa BOSZ to ponad 370 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym milion czterysta tysięcy egzemplarzy, wydanych we współpracy zarówno z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymiz całej Polski. Laureat wielu prestiżowych nagród. W 2011 r. Wydawnictwo BOSZ zostało laureatem 21. edycji Konkursu Godła „Teraz Polska” – uhonorowane za wysoką jakość wydawanych książek.
Organizacja 8. edycji Bieszczadzkiego lata z książką została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksandra Fałkowska-Dziedzic
Główny specjalista ds. marketingu i promocji
Dział Marketingu | Wydawnictwo BOSZ

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...