Lasy dla parków narodowych

Od 2015 roku parki narodowe w Polsce mogą korzystać ze środków Funduszu Leśnego, czyli pieniędzy wygospodarowanych przez Lasy Państwowe, a pochodzących głównie ze sprzedaży drewna. W tym czasie beneficjentami były 22 parki narodowe w Polsce, które otrzymały pomoc w kwocie łącznej 112 milionów złotych. Spore wsparcie otrzymały sąsiadujące z nadleśnictwami RDLP w Krośnie dwa parki z podkarpackiego: Bieszczadzki i Magurski.

Bieszczadzki Park Narodowy w ciągu ostatnich 4 lat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w kwocie ponad 3,7 mln złotych. Projekty obejmowały wykonanie dylowanek na szczególnie podmokłych odcinkach szlaków zrywkowych, naprawę szlaków zrywkowych, zrywkę drewna, regulację składu gatunkowego, przygotowanie powierzchni do odnowień i zagęszczenia drzew. Tu również zostały wsparte projekty związane z ochroną lasu takie jak: zabezpieczanie upraw przed zwierzyną płową, obsługa pułapek na kornika drukarza, pielęgnacja upraw i czyszczenie budek lęgowych. Lasy Państwowe wsparły także projekty związane z poprawą infrastruktury, która służy odwiedzającym Park turystom. Były to m. in. remonty i wymiana ławek, budowa nowych kładek na pieszych szlakach turystycznych, zabezpieczenie otoczenia szlaków i zapobieganie erozji gleby, usuwanie drzew przy szlakach zagrażających bezpieczeństwu, poprawa oznakowania szlaków turystycznych.

W roku 2017 Bieszczadzki Park Narodowy otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego na łączną kwotę 2 555 324 zł. Dofinansowano m. in: – naprawę szlaków zrywkowych, zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi, poprawę oznakowania szlaków pieszych na terenie całego BdPN, konserwację i wymianę zniszczonych ławek, ławostołów, systematyczne sprzątanie odpadów pozostawionych przez turystów, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu przy szlakach.

Magurski Park Narodowy w ciągu minionych 4 lat otrzymał ponad 3 miliony złotych na projekty związane z zabiegami hodowlanymi, przebudową drzewostanów na gruntach porolnych, regulacją składu gatunkowego, zrywką drewna, konserwacją i naprawą szlaków zrywkowych, hodowlą materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych, a także na zabiegi ochronne w uprawach leśnych i młodnikach, zabezpieczenie ich przed zwierzyną oraz na pielęgnowanie upraw. Lasy Państwowe dofinansowały także projekty mające na celu poprawę infrastruktury i zwiększenie dostępności Parku dla zwiedzających, czyli: budowę kładek, punktów przystankowych, pomostów, odnawianie szlaków, utrzymanie ich w czystości czy zachowanie bezpieczeństwa poprzez usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających.

W roku 2017 Magurski Park Narodowy otrzymał środki z Funduszu Leśnego na łączną kwotę 1 072 025 zł na regulację składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew, ochronę upraw leśnych i młodników przed zwierzyną na łącznej powierzchni 145 ha. Za pieniądze LP wykonano też naprawę dróg i szlaków zrywkowych. Sfinansowano też projekty mające na celu zachowanie bezpieczeństwa na szlakach i drogach, które obejmowały koszenie, odkrzaczanie miejsc służących do wypoczynku turystów, szlaków i ścieżek na długości 141 km.
Dofinansowanie parków narodowych ze środków wypracowanych przez Lasy Państwowe co roku wzrasta.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...