Kolejne mosty w Bieszczadach będą remontowane

Lasy Państwowe dokładają się do remontów dróg wojewódzkich i lokalnych. W środę 4 kwietnia w siedzibie RDLP w Krośnie podpisano kolejne porozumienia w sprawie dofinansowania remontów mostów na obwodnicy bieszczadzkiej ze środków miejscowych nadleśnictw.
Spotkanie otworzyła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. Podpisaniu porozumień nadano uroczysty charakter – spotkanie zaszczycili parlamentarzyści: Alicja Zając, Piotr Babinetz, Bogdan Rzońca, Wojciech Buczak i Andrzej Matusiewicz. Obecna była również wojewoda Ewa Leniart oraz przedstawiciele bieszczadzkich samorządów.

Porozumienie w tej sprawie sygnowali: Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i szefowie nadleśnictw, które wnoszą finansowy udział w remonty.
Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych, z czego 59 wciąż wymaga naprawy. Powstały jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Ze względu na pogarszający się stan techniczny na wielu z nich wprowadzone zostały ograniczenia.

Od kilku lat sukcesywnie udrażniany jest korytarz transportowy w tym niezwykle atrakcyjnym rejonie województwa. Od 2016 roku w kosztach związanych z modernizacją uczestniczą nadleśnictwa, na terenie których znajdują się mosty. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w ciągu dwóch lat udało się odnowić osiem obiektów. Łączne wsparcie ze strony leśnictwa na infrastrukturę drogową w regionie sięgnęło w 2016 roku kwoty 2,6 mln złotych, zaś w 2017 roku – 3,7 mln złotych.

Mamy świadomość, że gospodarowanie w górach wymaga inwestowania również ze strony Lasów Państwowych, stąd nasza chęć, by dzielić się wypracowanymi środkami i przeznaczać je na zadania najpilniejsze społecznie – zaznacza Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Zawsze też zabiegamy o środki z Funduszu Leśnego na te cele, bo nasz region ma szczególne prawo do korzystania z nich, wnosi bowiem do skarbca leśnego przede wszystkim wielkie wartości przyrodnicze, co w sposób oczywisty zmniejsza nam możliwość osiągania wyższych przychodów.

W tym roku zmodernizowanych zostanie siedem kolejnych mostów za łączną kwotę ponad 2,7 mln złotych, z tego około 10 procent to środki LP. Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami wyremontowane zostaną 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna w miejscowościach Bystre i Jabłonki, 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa w miejscowości Smolnik, 1 most w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Czarna, 2 mosty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Żłobek.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...