Leśnicy z Baligrodu dla turystów

Sporo nowości wnosi realizowany przez Nadleśnictwo Baligród projekt „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów NATURA 2000 Bieszczady”, dzięki któremu powstają parkingi leśne, platformy i wieże widokowe, mające udostępnić leśne atrakcje, a jednocześnie ukierunkować ruch turystyczny. Już podczas majowego weekendu wiele nowych obiektów będzie mogło służyć przyjezdnym.

Projekt przewiduje m.in. odkrzaczanie i wykaszanie śródleśnych polan, które są miejscem żerowania ptaków drapieżnych, pozostawianie do naturalnego rozkładu stosów drewna stanowiących miejsca rozrodu nadobnicy alpejskiej, wywieszanie budek lęgowych. Zakłada się też ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę obiektów infrastruktury służącej przyjezdnym.

W okolicy Łopienki wykonano już parking i dwa niewielkie drewniane schrony. Jeden z nich zlokalizowany jest na przełęczy Hyrcza, drugi zaś na szczycie Korbani, gdzie dodatkowo powstaje wieża widokowa, dająca możliwość podziwiania krajobrazu Zalewu Solińskiego i bieszczadzkich połonin. To jeden z najciekawszych punktów widokowych w Bieszczadach przywrócony turystom. W samej Łopience, nieopodal cerkwi, powstała też niewielka wiata nawiązująca stylem do znajdującej się tu niegdyś karczmy, z miejscem na ognisko oraz kolejne tablice informacyjne. Schrony mają służyć turystom zaskoczonym zmiana warunków na szlaku, powinny też stanowić miejsce odpoczynku i ograniczyć „dzikie” biwakowanie.

Sporo zyskuje też dolina potoku Rabskiego, gdzie na miejscu dawnego składu drewna wykonano parking i wybudowano dużą wiatę turystyczną, mogącą pomieścić wycieczkę autokarową. Nieopodal nad tzw. Jeziorkiem Bobrowym pod Chryszczatą zbudowano platformę widokową, ułatwiającą podziwianie i fotografowanie tego zakątka.
Przy samej siedzibie Nadleśnictwa Baligród powstaje ogród edukacyjny, w którym dominować będą rodzime gatunki roślin. Kolekcje bylin i krzewów pozwolą na poznawanie leśnej flory w pigułce.

Projekt obejmuje też remont bazy studenckiej Rabe, który ma być zakończony przed wakacjami.Główny cel, jaki nam przyświecał, to ochrona terenów objętych siecią NATURA 2000, poprzez poprawę systemu szlaków turystycznych, rozśrodkowanie ruchu turystycznego i kierowanie go na tereny atrakcyjne krajoznawczo, ale mniej narażone na skutki działalności ludzkiej – wyjaśnia Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród. – Chcemy pozytywnie kształtować świadomość zwiedzających przez podnoszenie ich wiedzy o przyrodzie, do czego lasy Nadleśnictwa Baligród znajomicie się nadają.

Całość prac realizowana jest w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet: V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Łączna wartość projektu sięga 1,4 mln złotych z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zaś 15% dopłaca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...