Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na Euro 2012

25 kwietnia, w rejonie byłego przejścia granicznego Barwinek-Vysny Komarnik, odbyły się ćwiczenia tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy ze Słowacją w trakcie Euro 2012. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Celnej, polskiej i słowackiej Policji oraz inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Ćwiczenia prowadzono na drodze krajowej nr 9 w rejonie byłego przejścia granicznego z wykorzystaniem patroli mobilnych oraz pojazdu typu schengenbus. W scenariuszu głównym epizodem było założenie, że funkcjonariusze słowackiej Policji na parkingu w Świdniku (Słowacja) uzyskali informacje, że kibice jadący na mecz w Polsce mają ukryte w bagażniku samochodu niebezpieczne narzędzia: siekiery, kije bejsbolowe etc.
W ramach koordynacji działań i szybkiego przepływu informacji przez Polsko – Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku, po wjeździe ze Słowacji do Polski, podejrzane auto zostało wytypowane do kontroli granicznej. Po przeprowadzeniu kontroli podejrzenia potwierdziły się i Straż Graniczna wszczęła procedury związane z odmową wjazdu i zawróceniem kibiców na Słowację.

Przypominamy, kontrola zostanie przywrócona od 4 czerwca do 1 lipca br. na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską).

W praktyce nie będzie się ona wiązała z ograniczeniami w podróżowaniu. Działania kontrolne będą prowadzone w sposób wyrywkowy, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch. Kontrole będą dotyczyć osób wytypowanych na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone m.in. w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej posiada również ponad 133 kilometry granicy ze Słowacją, stąd też 25 kwietnia miały miejsce ćwiczenia związane z przywróceniem kontroli granicznej na drodze nr 9, tj. od granicy ze Słowacją w rejonie dawnego przejścia granicznego w Barwinku.

mjr Elżbieta Pikor

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...