Kontrowersje wokół przebudowy słynnej Chatki Puchatka w Bieszczadach

Sporo ostatnio jest zamieszania wokół projektu przebudowy byłego schroniska na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach. Bieszczadzki Park Narodowy postanowił rozebrać stary obiekt i postawić nowy, który swoim wyglądem będzie nawiązywał do kultowej Chatki Puchatka. Nie wszystkim taki pomysł się spodobał i zrobiło się o tym głośno. Zawiązały się nawet grupy, które chcą zachować obecny obiekt i nie dopuścić do jego rozbiórki. Nie beziemy oceniać kto ma tu rację, bo sami czujemy sentyment do tego miejsca i chcieli byśmy by pozostało jako spartański schron turystyczny. Jednak trudno też nie przyznać racji dyrekcji BdPN-u, która argumentuje, że obecny schron nie spełnia żadnych wymogów. Poniżej cytujemy najnowsze oświadczenie Parku, w którym wyjaśnia i tłumaczy jakie są plany co do tego miejsca.

„W ostatnim okresie portale internetowe powielają wypowiedzi (często historyczne lub nieautoryzowane) na temat rzekomej kultowości czy mityczności „Chatki Puchatka”, zwykle bez konkretnego rozwinięcia czy wyjaśnienia tych sformułowań. Rozumiemy, iż takie określenia są związane z sentymentem, jakim darzy społeczność turystyczna to miejsce oraz jego wieloletniego gospodarza, działającego w imieniu PTTK, Pana Lutka Pińczuka, który również pracował dla nas przez prawie dwa lata.

Jeszcze raz więc wyjaśniamy, podobnie jak tłumaczyliśmy wielokrotnie:

 1. Przebudowa obiektu (a nie zniszczenie czy wyburzenie) stała się koniecznością, gdyż obiekt jest wyeksploatowany, nie spełnia norm sanitarnych i nie nadaje się do dalszego użytkowania.
 2. BdPN pozostawi po przebudowie (w latach 2020-2021) historyczną nazwę obiektu.
 3. O potrzebie remontu wielokrotnie wypowiadał się sam Pan Lutek Pińczuk, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na Połoninie Wetlińskiej przed schroniskiem.
 4. Ostateczna decyzja sądu odnośnie praw do „Chatki” zapadła w lipcu 2015 roku. BdPN przejął z czasem obiekt od PTTK i spółki działającej w jej imieniu, a dodatkowo w roku 2019 strony zawarły ugodę odnośnie wzajemnych relacji związanych z jego wcześniejszym użytkowaniem.
 5. Pan Lutek Pińczuk zabrał część mienia ruchomego będącego jego własnością, a za pozostałe wyposażenie będące własnością P. Lutka BdPN zapłacił uzgodnioną należność. Wszystkie pamiątki, które pozwoli P. Lutek pozostawić lub sfotografować pozostaną wewnątrz budynku w symbolicznej galerii.
 6. Obiekt w żadnej mierze nie zasługuje także na miano zabytkowego (sentymentalnego – oczywiście tak). Był przecież wielokrotnie „domowymi” sposobami przebudowywany i dobudowywany, co dobrze widać na załączonym zdjęciu. A że zima potrafi upiększyć każde schronisko w górach, to turyści doskonale wiedzą. Z pewnością upiększy i „Nową Chatkę Puchatka”, w końcu będzie stać w tym samym miejscu.
 7. Jedynym wartościowym materiałem, który jest wbudowany w obiekt jest naturalny kamień, który zostanie wykorzystany do konstrukcji przebudowanego obiektu, w części przyziemia.
 8. Bieszczadzki Park Narodowy, aby poprawić sytuację na grzbiecie Połoniny Wetlińskiej musiał m.in. zlecić wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, powołać niezależnego rzeczoznawcę do sprawdzenia projektu, zlecić wykonanie studium wykonalności projektu, przygotować wniosek do RPO na dofinansowanie projektu, wpisać inwestycję do planów ministerialnych, uzyskać dofinansowanie w drodze procedury konkursowej, przeprowadzić procedurę przetargową (trzykrotnie) – by ostatecznie przystąpić w II połowie roku 2019 do fazy realizacji projektu.
 9. Przebudowa jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (czyli środków wspólnoty – Unii Europejskiej), dofinansowaniu budżetu RP, przy znacznym wkładzie finansowym również samego parku. Inwestycja jest bardzo trudna, o czym wszyscy doskonale wiedzą, ze względu na bardzo krótki sezon budowany, brak dróg transportowych czy niedostatek wody na grzbietach połonin.
 10. Obecnie wykonawca zlecił obrobienie zakupionego wcześniej drewna potrzebnego do konstrukcji obiektu. Planujemy, iż w roku 2020 na Połoninie Wetlińskiej stanie obiekt drewniany, kryty blachą w stanie surowym zamkniętym. W roku 2021 planujemy kolejny etap – jego wyposażanie, podłączanie mediów, instalacji, rozruch oczyszczalni, toalet itp. W roku 2021 zaplanowano także podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej za pomocą podziemnego kabla (inwestycja Polskiej Grupy Energetycznej).
 11. Obiekt będzie służył jak dotychczas turystom indywidualnym, jako miejsce dziennego odpoczynku, również nocnego (w ograniczonym zakresie ze względu na pojemność, bez możliwości rezerwacji dla grup). Park będzie świadczył tu usługi z zakresu edukacji turystycznej i przyrodniczej oraz związanych z poprawą bezpieczeństwa osób wędrujących po Bieszczadach, w ograniczonej formie również gastronomiczne.
 12. Z obiektu w dalszym ciągu będzie korzystało całodobowo Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – zaplanowano odpowiednią stróżówkę, służby medyczne (kwestia zapewnienia alternatywnej łączności dla karetek pogotowia w trudnym terenie górskim), Straż Parku oraz pośrednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obsługujący jedną z trzech najwyżej ulokowanych w polskich Karpatach stacji pomiarowych.
 13. W maju br. Wykonawca przystąpi do prac remontowych, teren zostanie ogrodzony, a schronisko wyłączone z użytkowania. Zmieni się również przebieg szlaku – po jego wyznaczeniu w terenie społeczność turystyczna zostanie o tym fakcie powiadomiona. Obecnie wyznaczenie alternatywnych odcinków szlaków nie jest możliwe ze względu na zalegającą pokrywę śnieżną.
 14. Zmiana przebiegu szlaku pozwoli na korzystanie przez turystów z bacówki wybudowanej w końcu roku 2019, która będzie stanowić małą namiastkę usług turystycznych na czas przebudowy.
 15. „Chatka Puchatka” oraz Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych to ostatnie dwa obiekty, które będziemy remontować w latach 2020-2021 w celu poprawy świadczenia usług parku związanych z edukacją turystyczną i przyrodniczą społeczeństwa.
 16. Zdajemy sobie sprawę, że gusta są różne i oceniać inwestycje można też różne – to kwestia zawsze subiektywna. Przedstawiona przez nas wcześniej wizualizacja „chatki” to także tylko rysunek poglądowy. Prosimy o życzliwość i zrozumienie konieczności wykonania prac remontowych. Prosimy również o czas i cierpliwość, gdyż inwestycja do łatwych nie należy. W kolejnych latach postaramy się również wykonać szereg prac w otoczeniu schroniska.
 17. Mamy nadzieję, iż realizowane w ostatnich latach w BdPN projekty związane z budową stacjonarnych toalet, parkingów, dwóch nowoczesnych stacji edukacyjnych, sali edukacyjnej, deszczochronów, wiat odpoczynkowych, wiat ogniskowych, obiektów obsługi ruchu turystycznego, kompleksowym remontem i oznakowaniem szlaków zostały przez Państwa zauważone.

Wierzymy, iż pobyt w Bieszczadzkim Parku Narodowym dostarczać będzie Państwu głównie pozytywnych wrażeń.

Z turystycznym pozdrowieniem:

Dyrekcja Bieszczadzkiego

Parku Narodowego”

Włącz lokalizację i zobacz punkty w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
Map loading, please wait ...
Nie ma jeszcze głosów.
Proszę czekać...